Bouwen Door de Buurt

Bewoners van Kruidenwijk kunnen in hun eigen wijk opzoek naar plekken voor woningbouw voor zichzelf, familie of vrienden. Gemeente Almere zorgt voor ondersteuning voor maximaal 15 initiatiefnemers. De pilot is geïnitieerd door het Woningbouwatelier om vernieuwende woonvormen te verkennen en mogelijk te maken.

  • betaalbaar
  • bewoner
  • duurzaam
  • vitaal
Status: In uitvoering

Het Woningbouwatelier bouwt voort op de Almeerse traditie van innovatieve stedenbouw en constante doorontwikkeling van de stad en is de uitvoeringsorganisatie van de programmalijn Vernieuwend Wonen van het programma Almere 2.0.

Waarom een pilot in Kruidenwijk

Toen Kruidenwijk eind jaren tachtig werd gebouwd vonden veel families met jonge kinderen er een thuis. Inmiddels zijn die kinderen volwassen en toe aan een eigen huis. Bovendien is de woonbehoefte van hun ouders ook anders geworden. Kruidenwijkers geven aan het liefst in hun bekende en gewaardeerde buurt wonen, maar de woningen die zij zoeken zijn nu niet te vinden. Wethouder Froukje de Jonge: ‘‘mensen organiseren hiermee zelf de ruimte om te wonen op een manier die bij hen en de buurt past’’.   

Toekomstbestendige wijken

Het is belangrijk dat er kansen zijn voor ouderen en thuiswonende jongeren om een woning te vinden in hun eigen wijk. Om het sociale weefsel in stand te houden en te verstevigen. Het maakt de wijk toekomstbestendig en sociaal veilig. ‘ Bouwen door de buurt’ brengt maatschappelijke, bestuurlijke en woningbouwdoelstellingen samen.  

Professionele ondersteuning en advies

Gemeente Almere gaat in heel Kruidenwijk op zoek naar een kopgroep van maximaal 15 verschillende initiatiefnemers. Deze groepen zijn zelf aan zet om locaties te bepalen en een plan voor het type woningen te maken. Daar hoort ook de financiering bij. De groep krijgt ondersteuning en advies over onder andere gronduitgifte en vergunningen. Ook brengt de gemeente het traject om te kunnen afwijken van bestemmingsplan voor de kopgroep in kaart. Tot slot worden de buren en andere belanghebbenden meegenomen in de plannen. De initiatiefnemers informeren hen en ze krijgen de mogelijkheid om op de plannen te reageren. Voor zo’n proces ontvangen de initiatiefnemers, als ze eenmaal zo ver zijn een aantal handvatten.