Nieuws

Het Woningbouwatelier bouwt voort op de Almeerse traditie van innovatieve stedenbouw en constante doorontwikkeling van de stad. Het is de uitvoeringsorganisatie van de programmalijn Vernieuwend Wonen van het programma Almere 2.0.